ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2562

วจนพิธีถวายปีการศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อขอพรอันประเสริฐ ขอความปลอดภัยแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดปี
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่าน รวมทั้งให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดี
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษาและเครื่องอัฐบริขาร แด่พระภิกษุ ณ วัดตำหรุ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรม Open House วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้ตระหนักในความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเสริมศักยภาพ
กิจกรรม Open House วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้ตระหนักในความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเสริมศักยภาพ
กิจกรรม Scout Camp G.3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะทางลูกเสือ ตลอดถึงการสร้างคุณธรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรม Scout Camp G.8 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะทางลูกเสือ ตลอดถึงการสร้างคุณธรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกเสือ - เนตรนารี
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งพระองค์ได้พระราชท
กิจกรรม Sports Day วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 กีฬาสีภายในระดับอนุบาล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมมีการแข่งกีฬา-กรีฑา การเดินพาเหรด
กิจกรรม Sports Day วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 กีฬาสีภายในระดับประถม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมมีการแข่งกีฬา-กรีฑา การเดินพาเหรด
กิจกรรม Christmas Day วันที่ 17-24 ธันวาคม 2562 นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมี การแสดงที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,14:48   อ่าน 729 ครั้ง