ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Christmas Day วันที่ 17-24 ธันวาคม 2562 นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมี การแสดงที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
กิจกรรม Christmas Day วันที่ 17-24 ธันวาคม 2562 นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมี การแสดงที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
กิจกรรม Scout Camp G.6 วันที่ 13-15 มกราคม 2563 ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ จากประสบการณ์ตรง
กิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563 คุณครูทุกท่านเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท จากผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรวรรณ โล่ห์คำ มีการมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น,กิจกรรมการเดินMarching
กิจกรรม Acadamic Day วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมในวันวิชาการ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนในการนำเสนอผลงาน ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน
ปิดกองลูกเสือ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,14:48   อ่าน 817 ครั้ง