ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) เหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรัชพร ปาสารักษ์ Grade 9/2
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:25   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) เหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรภัสศา ทองไทย Grade 9/2
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:25   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทเรียงร้อยถ้วยความ เหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิพร ช่วยแสง Grade 7/2
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:24   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทการท่องอาขยานทำนองเสนาะ เหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงหทัยชนก หมีนอน Grade 7/4
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:24   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทพินิจวรรณคดี เหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐชูพิศ เลื่อนไธสง Grade 9/1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:24   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทวรรณกรรมพิจารณ์ เหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิญญา แก้วมุกดา Grade 8/1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:23   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทคัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงทัศนีวรรณ เจริญสุข Grade 7/3
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:23   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทท่องอาขยานทำนองเสนาะ เหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอารยา ศิลธรรม Grade 3/4
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:22   อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทเรียงร้อยถ้วยความ เหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดวงฤทัย พรมชื่น Grade 3/7
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:22   อ่าน 31 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ประเภทคัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุจารี ทิพชัย Grade 4/3
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,00:21   อ่าน 36 ครั้ง