คณะผู้บริหาร

นางอรวรรณ โล่ห์คำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา