สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนมีเครื่องหมายเป็นตราสัญลักษณ์ ดังนี้

 
ธงชาติ หมายถึง  ความรักในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
                            หนังสือ หมายถึง ให้เป็นผู้มีความรู้กว้างไกลสื่อสารกันทั่วโลกได้อย่างมีคุณภาพ
                      ลูกโลก หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง  ความเป็นสากลของโลก
                   ตะเกียง   หมายถึง  ความรู้เป็นดังประทีปส่องทางชีวิตให้ความสว่างแก่โลก

 
ใต้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมีแถบริบบิ้นปรากฏ
ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ "SARASAS WITAED SAMUT PRAKAN”

 
สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน หมายถึง สีแห่งความเจริญรุ่งเรือง และสะท้อนพลังอันมีชีวิตชีวา
สีชมพู หมายถึง สีแห่งความสุขุมรอบคอบคัมภีรภาพ รักสงบและรอบรู้ในทุกด้าน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB